VELKOMMEN TIL FIRMAET
SIKKER RÅDGIVNING Aps
v/Finn Borre Andersen

Firmaet tilbyder følgende:

Gældsrådgivning for private

Gældsrådgivning for mindre virksom-heder

Lejeretlige spørgsmål

Hjælp til udfærdigelse af lejekontrakter

Udfærdigelse af købekontrakter ved salg af mindre virksomheder som drives fra lejede lokaler

Hjælp til indgivelse af ansøgning om gældssanering til Skifteretten, herunder deltage i 1. møde i Skifteretten

Rådgivning om konkurs, herunder den nye Administrationslov

Vejledning vedr. fogedret/møde i fo-gedretten, og

Virksomhedens hovedområde
"BEDST INKASSO"

© SIKKER RÅDGIVNING Aps / BEDST INKASSO v/Finn Borre Andersen · Bredgade 207 · 7760 Hurup Thy · Tlf.: 97 95 16 41 · Mobil: 30 45 07 12 · E-mail: finn.borre@mail.dk